Til toppen

Hvorfor svever ballonger når de fylles med helium?

Helium er en gass som er lettere enn luft og når den fylles i en ballong, vil den gi ballongen et løft.
Når det er nok helium i ballongen til at løftet er større en ballongens vekt, vil ballongen sveve.

Helium er ikke brennbar og den reagerer ikke med andre stoffer. Gassen er ikke giftig, men den skal likevel ikke pustes inn. Det kan være farlig fordi heliumet fortrenger oksygenet i lungene. Når oksygenet blir borte, får ikke hjernen nok oksygen og du kan besvime. Det har forekommet dødsfall på grunn av innhallering av helium.

Hvorfor svever en vanlig gummiballong bare et snaut døgn når den er fyllt med helium?

Heliummolekylene er veldig små og beveger seg svært raskt. I en gummiballong er det små porer. De er så store at heliummolekylene kan slippe ut gjennom de.. For å bremse opp denne prosessen bruker vi ofte stoffet HiFloat i gummiballonger. HiFloat foresgler overflaten inni gummiballongene og ballongen holder seg svevende mye lenger.

Er det heliummangel i verden?

Nei. De siste opplysningene vi har, er at det er nok helium i verden for de neste 200 - 300 år.
Minst.
Det var en heliumkrise for noen år siden fordi noen av de store feltene der helium utvinnes, ble lagt ned.
Det har endret seg nå.

Hvorfor skal vi sløse med helium til ballonger når det er mange andre og viktigere formål for å bruke helium?

Ballonggass eller ballonghelium, er et biproduktetter produksjonen av renere heliumprodukter.

Ballongbutikken samarbeider med Praxair og kan tilby helium til firmakunder over 70 steder rundt om i landet.
Etter 2019 kommer vi ikke til å formidle gass i og med at vi legger ned salgsvirksomheten vår i januar 2020.
Les mer om helium og heliumressurser.

Litt om sikkerhet